پنل کلاس ششم (1-6)

95/9/3

دانش آموزان عزیز،به دلیل برگزاری چندآزمون مستمر،تکلیفی به شما ارائه نمی شود

تااستراحتی یک روزه داشته باشید.


البته برای آزمون فردانهایت تلاشتان راداشته باشید.

****موفق باشین***

 

 

 

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یک رابطه جالب

88 = 7 + 9×9

888 = 6 + 9×98

8888 = 5 + 987

88888 = 4 + 9876

888888 = 3 + 9×98765

8888888 = 2 + 987654

88888888 = 1 + 9×9876543

888888888 = 0 + 9×98765432

8888888888 = (1-)+ 987654321

88888888888 = (2-)+ 9876543210

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

http://www.mihan24.com/user_upload/images/editor_photo/131969855442k1j32f.jpg      

گروه اینترنتی ایران سان

یکرنگ بمان ... 

حتی اگر در دنیایى زندگی می کنی که ...

 مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند .

 

 

http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك هاوقتی دنبال آرزوهایت میرویhttp://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك ها

http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك هامدام به کوله پشتیت نگاه کن که مبادا سوراخ داشته باشدhttp://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك ها

http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك هاو چیزهایی که امروز داری دوباره بشود آرزوی فردایت!http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك ها