پنل کلاس ششم (1-6)

 

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

 

یک رابطه جالب

88 = 7 + 9×9

888 = 6 + 9×98

8888 = 5 + 987

88888 = 4 + 9876

888888 = 3 + 9×98765

8888888 = 2 + 987654

88888888 = 1 + 9×9876543

888888888 = 0 + 9×98765432

8888888888 = (1-)+ 987654321

88888888888 = (2-)+ 9876543210

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

http://www.mihan24.com/user_upload/images/editor_photo/131969855442k1j32f.jpg      

گروه اینترنتی ایران سان

یکرنگ بمان ... 

حتی اگر در دنیایى زندگی می کنی که ...

 مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند .

 

 

http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك هاوقتی دنبال آرزوهایت میرویhttp://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك ها

http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك هامدام به کوله پشتیت نگاه کن که مبادا سوراخ داشته باشدhttp://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك ها

http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك هاو چیزهایی که امروز داری دوباره بشود آرزوی فردایت!http://www.sheklakveblag.blogfa.com پريسا دنياي شكلك ها