آزمایشگاه علوم

آزمایشگاه علوم

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1سطح شیبدار۱۳۹۶/۱۲/۰۸9
2انواع حالت اهرم و ابزارها۱۳۹۶/۱۱/۱۶11
3لامسه۱۳۹۶/۱۱/۱۴6
4مفاهیم اولیه اهرم۱۳۹۶/۱۱/۱۴8
5آزمایشات چشایی۱۳۹۶/۱۱/۰۸7
6شنوایی۱۳۹۶/۱۱/۰۵9
7آزمایشات مربوط به چشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۷16
8فسیل و لایه های رسوبی۱۳۹۶/۰۹/۰۶12
9حرکت ماهیچه های بازو۱۳۹۶/۰۹/۰۶9
10علوم درس فسیل (کنفرانس های دختران گلم)۱۳۹۶/۰۸/۲۶48
11درس 3 رنگین کمان (آزمایشات)۱۳۹۶/۰۸/۲۲11
12قرص نیوتون۱۳۹۶/۰۸/۲۲12
13فسیل۱۳۹۶/۰۸/۲۲14
14آزمایش علوم درس 2 ( تغییرات فیزیکی و شیمیایی)۱۳۹۶/۰۷/۱۶29
15آزمایش فرفره۱۳۹۶/۰۷/۰۶51