برنامه آموزشي ماه آبان

منوی کلاس 2-0

برنامه آموزشي ماه آبان

فصل پاييز

پس از فصل تابستون                 پاييز ميرسه از راه

پَرش رنگ و وارنگه                    پر از رنگهاي زيبا

جاييش قرمز و سبزه                جاييش زرد حنايي(2)

پر از شاخه ي خشكه               با برگهاي طلايي(2)

تق تق تق صدا مي ياد              نمي دونم از كجا مي ياد

در خونه ها رو وا كنيد              انگاري آشنا مي ياد

   اي پسرا ، دختركا                    گلهاي خونه ، شاپركها(2)

فصل خوش پاييزه                   برگها همه مي ريزه