پنل گروه هنر و خلاقیت

پنل گروه هنر و خلاقیت

هنرفقط

نقاشی نیست،

               طراحی نیست، 

                             موسیقی نیست ،....

بلکه هنر وسیله ای است برای :

شکوفایی، نوآوری و خلاقیت کودکان،

                  کشف توانمندی و استعدادهای نهفته کودکان،

                                             پرورش مهارتهای دست ورزی ....

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند.انسانها هنر را برای تسکین خود برگزیده‌اند ، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنری در هنر مایه آرامش می‌جویند .
آنچه در هنر به نظر اصل است ،‌ زیبایی است . هرچند در هرزمانی زیبایی را به شکل‌های مختلفی درک می‌کنند.

   

نقاشی در ابتدا برای برای کودکان در حکم یک بازی است. شروع این بازی بسیار لذت بخش خواهد بود.

اما اگر این اشتیاق درست هدایت نشود شعله هایش خیلی زود خاموش خواهند شد.