ریاضیات می تواند شیرین ترین درس برای فراگیران تلقی شود . به شرطی که آموزش دهنده و آموزش گیرنده و عوامل تسهیل کننده  ی فرایند یاد دهی ویادگیری از جمله پدران و مادران و اولیای مدرسه  هدف از از آموزش و مفاهیم مختلف را بدانند و در عینی کردن مفاهیم انتزاعی و قاعده و قوانین خاصی که در ریاضیات موجود است  به کمک ابزار و وسایل کمک آموزشی و با بهره مندی از فنون مختلف تکنولوژی آموزشی کوشش کنند . اگرچه ریاضیات  در حال حاضر جزو  دروس مشکل دار به  حساب می آید و به نوعی برخی از فراگیران از این درس وحشت دارند . ولی باید پذیرفت اگر از همان آغاز  واز اولین روزهای ورود دانش آموزان به مدرسه  بتوانیم در آنها نسبت به درس ریاضی  انگیزه های جزاب مادی و معنوی ایجاد کرده و انها را با روش های مناسب موجود در تدریس این درس به یادگیری ترغیب کنیم  قطعا این سنگ بنا تا ثریا هم هدفمند بوده و از مسیر خود منحرف نخواهد شد . بنا بر این اگر ریاضیات را بر اساس اصول صحیح آموزشی و با روشهای مجسم وتبدیل بعضی از مسائل انتزاعی به حالت عینی  وهمراه با فعالیت گروهی  به  فراگیران  عرضه نماییم و از حالت سخنرانی و گفتاری خارج نماییم و انگیزه های لازم را برای فراگیری موضوع فراهم نماییم  به یک درس شیرین جذاب تبدیل خواهد شد و علاقه لازم را در فراگیران مشاهده خواهیم نمود.پس بیاییم تمام تلاش های خود را با به کار بردن ساده ترین وسایل کمک آموزشی موجود درمحیط اطراف  خود از قبیل چوب –سنگ –نخود –لوبیا- چوب کبریت و بسیاری از وسایل و مواد ساده و حتی دور ریختنی برای آموزش ومفاهیم درس ریاضی استفاده نماییم و در آموزش صحیح فرزندان این مرز وبوم که آینده سازان کشور پهناور ایران می باشند  به کار گیریم . انشاالله

اهمیت علوم در پایه اول

 

          امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمره ی ما در ارتباط است و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است. به عبارت دیگر آموزش علوم بیشتر به آموزش راه یادگیری می پردازد که آگاهی از آن برای هر کودکی لازم است،‌چرا که او در دنیایی زندگی می کند که سریعاً در حال تغییر است و وی باید قادر باشد خود را دایم با آن تغییرات هماهنگ سازد. گفته اند که در 20 سال دیگر سرعت رشد اطلاعات آن قدر سریع است که کمتر از 75 روز میزان اطلاعات و دانش بشر دو برابر می شود و بنابراین آنچه مهم است یادگیری شیوه کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش آنهاست و نه کسب اطلاعات به مثابه یک بسته ی دانشی. به این دلیل فراگیری علوم تجربی دو جنبه ی مثبت دارد. هم فرایند است و هم فراورده.

          فرایند علوم: روش یافتن اطلاعات،‌آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آن هاست

          فراورده ی علوم: نیز آراء و عقایدی است که می تواند در تجارب آتی به کار گرفته شود. این که می گوییم«می تواند» به این معنی است که آموزش علوم فقط زمانی فواید بالا را دارد که مراحل صحیح و مناسب خود را طی کند و گرنه هیچ تضمینی برای دستیابی به آن ها نیس. و چون این دو،‌ یعنی فرایند علوم و فراورده ی علوم شدیداً به یکدیگر وابسته اند، بسط و پرورش آن ها نیز باید همراه هم تحقق پذیرد. این موضوع در انتخاب انواع فعالیت های آموزشی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.