پنل کلاس 42

پنل کلاس 42

 

فرشته‌ها بال‌های زیبایشان را زیر پای بچه‌ها فرش کرده‌اند
راه مدرسه چقدر لطیف است
انگار پا روی ابر‌ها می‌گذاری
پا روی جاده‌ای که تو را به سوی نور می‌برد
نوری که در دل همه آدم‌های خوب دنیاست
نوری که دست ما را می‌گیرد
و می‌برد به کوچه‌های آسمان
به سوی چشمه‌های زلال عشق
به سوی تمام خوبی‌ها
مهر که می‌آید، پاییز آغاز می‌شود
شروع دوباره سال تحصیلی جدید مبارک .

 

باز ی با کارت ها برای عدد نویسی

 

روز جهانی کودک مبارک

آزمایش درس مخلوط ها

معرفی میلیون

عدد نویسی به میلیون

فعالیت علوم ( درس زنگ علوم)