پنل کلاس 42

پنل کلاس 42

 

فرشته‌ها بال‌های زیبایشان را زیر پای بچه‌ها فرش کرده‌اند
راه مدرسه چقدر لطیف است
انگار پا روی ابر‌ها می‌گذاری
پا روی جاده‌ای که تو را به سوی نور می‌برد
نوری که در دل همه آدم‌های خوب دنیاست
نوری که دست ما را می‌گیرد
و می‌برد به کوچه‌های آسمان
به سوی چشمه‌های زلال عشق
به سوی تمام خوبی‌ها
مهر که می‌آید، پاییز آغاز می‌شود
شروع دوباره سال تحصیلی جدید مبارک .

 

 

کار با دماسنج

آزمایش علوم گرما و ماده

آزمایش علوم اثر انرژی گرمایی بر اجسام

بازدید از چاپخانه

روز کتاب و کتابخوانی (ساخت نشانگر کتاب توسط دختران گلم)

نمایش شعر روباه و زاغ توسط دختران گلم

یاد آوری مفهوم ضرب

 مفهوم ضرب اعداد دو رقمی با استفاده از چینه

مطالعات اجتماعی درس جهت های جغرافیایی

ساخت جهت های جغرافیایی توسط دختران گلم

 

آزمایش علوم  اثر انرژی حرکتی در اجسام

 کلاس مطالعات اجتماعی درس شهرمن و روستای من (تفاوت زندگی شهری و روستای

شناخت کسر

 

مفهوم کسر مساوی

 

روز دانش آموز و ساخت گل توسط دختران گلم (اوریگامی)

باز ی با کارت ها برای عدد نویسی

 

روز جهانی کودک مبارک

آزمایش درس مخلوط ها

معرفی میلیون

عدد نویسی به میلیون

فعالیت علوم ( درس زنگ علوم)