پنل کلاس 21

پنل کلاس 21

 

اولیای گرامی لطفا جهت مشاهده ی کارکردهای کلاسی دختران گلم به گالری مراجعه فرمایید

 

آترینا جانم تولدت مبارک گل نازم.الهی همیشه سلامت و شاد باشی گل قشنگم.

موژان قشنگم تولدت مبارک.الهی همیشه دلت شاد و لبت خندون باشه دختر گلم.

 

روزهای برفیتون بخیر عزیزای دلم.دوست دارم حسابی از این لحظاتتون لذت ببرید و پر انرژی خودتون رو برای مدرسه آماده کنید.

دلم خیلی براتون تنگ شده و امیدوارم به زودی ببینمتون. 

 

 

 

ساخت چرتکه توسط دختر خلاقم رز زیبا

 

 

 

دختر گلم آدرینا جون تولدت مبارک عزیزم.

امیدوارم همیشه دلت شاد و لبت خندون باشه قشنگم.

برات بهترین هارو از خدا

می خوام.

دختر قشنگم دیبا جان تولدت مبارک گلم.الهی همیشه شاد و سرزنده و موفق باشی دختر قشنگم. خانم معلم خیلی زیاد دوستت داره بهترین

 

 

دختران قشنگم ساوا جون و رسپینا جون، تولدتون مبارک عزیزای دلم.

الهی همیشه دلتون شاد و رو لب هاتون خنده جا خوش کرده باشه عزیزان دلم.

خیلی زیاد دوستتون دارم.

دختر قشنگم هانا جون تولدت مبارک عزیز دلم.امیدوارم همیشه سرزنده و شاداب باشی.

خیلی زیاد دوستت دارم دختر قشنگم

دختر قشنگم رها جان تولدت مبارک عزیز دلم.

امیدوارم همیشه دلت شاد و لبت خندان باشد.

خانم معلم خیلی زیاد دوستت داره.

 

 

دخترای گلم مرسانا جون و آوا جون تولدتون مبارک عزیزای دلم.

امیدوارم همیشه لب هاتون خندون و دل هاتون شاد باشه.

دوستون دارم.