صفحه ی نخست

صفحه ی نخست

        

                                                                                                            

 

                                                              

 

                                                          

                                                                           

 
یک سال جدید شروع می شود.
آرزو میکنم این شروع
پایان دروغ باشد
پایان فساد
پایان خشکسالی
پایان آلودگی هوا
پایان بیکاری
پایان گرانی
پایان تبعیض
و آینده ای روشن برای کودکان آغاز شود
ما بعد از خدا همدیگر را داریم، پس از هیچ چیز نمیترسیم و با قدرت می ایستیم تا شرایطمان را بهتر کنیم
سال نو مبارک
 

 

 

                                                              

 

 

                                                                     

                                                             

 

 

                                           

                    

دهه فجر انقلاب اسلامی -دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمار میرود. تا قبل از انقلاب اسلامی،‌ در ایران نظام اسلامی وجود نداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و « سلطان و رعیت » بود و پادشاهان احساس می‌کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجود آوردند و شمشیر اسلام مردم را علیه دشمنان اسلام،‌ مردم و استعمارگران به کار گرفتند.