پنل کلاس 61

منوی کلاس 1-6

پنل کلاس 61

به نام خدا

 

 

                                                              Ù‡ÙØªÙ‡ کتاب,روز کتاب و کتاب خوانی,24 آبان روز کتاب و کتاب خوانی

برای نابود کردن یک فرهنگ

نیازی نیست کتابها را سوزاند

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .

(ویکتور هوگو)

 

جدول سحرآمیز بنجامین فرانکلین

 

 

بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin) در سال ۱۷۰۶ میلادی در بوستون، ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. او یک دیپلمات، دانشمند، سیاستمدار و صاحب چاپخانه بود. شهرت او بیشتر به دلیل کارهایی است که در زمینه برق انجام داد و برقگیر را اختراع کرد. فرانکلین در سال ۱۷۹۰ درگذشت. او هرگز تا پایان عمر ۸۴ ساله اش دست از پژوهش در زمینه های علمی بر نداشت و به دنبال کشف یا اختراع بود. یکی از سرگرمی های این دانشمند بزرگ طرح جدول های سحرآمیز ریاضی بود. جدولی که در زیر مشاهده می شود یکی از جدول های سحرآمیز اوست. فرانکلین برای طرح این جدول از عدد های پی در پی ۱ تا ۶۴ استفاده کرده است:

۴۵

۳۶

۲۹

۲۰

۱۳

۴

۶۱

۵۲

۱۹

۳۰

۳۵

۴۶

۵۱

۶۲

۳

۱۴

۴۴

۳۷

۲۸

۲۱

۱۲

۵

۶۰

۵۳

۲۲

۲۷

۳۸

۴۳

۵۴

۵۹

۶

۱۱

۴۲

۳۹

۲۶

۲۳

۱۰

۷

۵۸

۵۵

۲۴

۲۵

۴۰

۴۱

۵۶

۵۷

۸

۹

۴۷

۳۴

۳۱

۱۸

۱۵

۲

۶۳

۵۰

۱۷

۳۲

۳۳

۴۸

۴۹

۶۴

۱

۱۶

از شگفتی های این جدول سحرآمیز این است که حاصل جمع هشت عدد هر ردیف افقی یا هر ستون عمودی ۲۶۰ است. تفاوت جدول فرانکلین با جدول های سحرآمیز دیگر در این است که حاصل جمع اعداد هر یک از قطر های آن برابر با حاصل جمع هر ردیف یا هر ستون جدول نیست ولی این جدول شگفتی های دیگری داد که آن را بسیار سحر آمیز کرده است.

حاصل جمع هر مستطیل ۴*۲ و ۲*۴ دلخواه برابر ۲۶۰ است.

حاصل جمع اعداد درون هر دو مربع ۲*۲ دلخواه برابر ۲۶۰ است.

اگر اعداد درون مربع ۲*۲ موجود در ستون وسطی را با دو مستطیل ۱*۲ موجود در همان ردیف با یک ستون فاصله از طرفین با هم جمع کنیم حاصل باز هم ۲۶۰ خواهد بود . این قاعده به صورت عمودی نیز برقرار است.

به نظر می رسد حالات مشابه دیگری هم وجود داشته باشد که با بررسی و تفحص بیشتر می توان به آنها دست یافت.

آیا شما می توانید روابط دیگری در این جدول پیدا کنید؟

 

در پایان این پست، سخنی از مبتکر این جدول سحرآمیز را برای شما درج می کنیم:

«اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.»

 

 

 

 

مهر، سرآغاز فصل علم آموزی است؛ علم چگونه آموختن !
در مهر، تلاش و ممارست و تفکر گرد هم می آیند تا علم را بیافرینند .
اول مهر، روز بازگشایی درهای قصر علم به روی جانهای مشتاق است .
مهر، شاهراهی است که به دروازه های علم منتهی می شود .
با مهر، به سوی باغ سبز و پرگل علم می رویم به امید آنکه با بوییدن گل های آن، آداب علم آموزی را نیز فراگیریم .
مهر، یک فرصت است؛ فرصت قدم نهادن در جاده پرپیچ و خمِ علم .
مهر، نقطه آغاز ماراتن علم آموزی است .
مهر، عرصه شکوفایی علم آموزی است .
سرچشمه های علم، در مهر، نهفته اند .
مهر، تداعی گر تلاش و پویایی در راه کسب علم است .
مهر، را با مهر، برای کسب آداب علم آموزی بیاغازیم .

 

 

من ، معـــــــــلم هستم
زندگی پشت نگاهم جاريست

سرزمين كلمات
تحت فرمان منست
قصر پنهان منست
قاصدك های لبانم هرروز
سبزه ی نام خدا را به جهان می بخشد
من معلم هستم
آخرين دغدغه هايم اينست :
نكند حرف مرا هيچ كس امروز نفهميد اصلا
نکند حرفی ماند ؟
نكند مجهولی
روی رخساره ی تن سو خته ی تخته سياه جا مانده ست ؟
من معلم هستم
هر شب از آينه ها می پرسم :
به كدامين شيوه ؟
وسعت ياد خدا را بكشانم به كلاس ؟
بچه ها را ببرم تا لب درياچه ی عشق ؟
غرق دريای تفكر بكنم ؟
با تبسم يا اخم ؟
با یکی بود و نبود ؟
زیر یک طاق کبود ؟
يا كلاغی كه به خانه نرسيد
قصه گویی بكنم ؟
تك به تك يا با جمع ؟
بدوم يا آرام ؟
من معلم هستم
نيمكت ها
نفس گرم قدم های مرا می فهمند
بالهای قلم و تخته سياه
رمز پرواز مرا می دانند
سيب ها
دست مرا می خوانند
من معلم هستم
درد فهميدن و فهماندن و مفهوم شدن همگی مال منست ،
من معــــــــــــــلم هستم …