فعالیت های کلاسی

منوی کلاس 1-1

فعالیت های کلاسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1سنگ ها و چه می خواهم بسازم؟۱۳۹۶/۱۱/۰۲123
2زمین خانه ی پر آب ما۱۳۹۶/۱۰/۱۵155
3گیاهان۱۳۹۶/۰۹/۲۲112
4جانوران۱۳۹۶/۰۸/۲۵96
5سالم باش شاداب باش۱۳۹۶/۰۸/۱۱181
6جشن قران۱۳۹۶/۰۸/۰۵100
7حواس پنجگانه۱۳۹۶/۰۷/۲۳120
8مشاهده ی دقیق۱۳۹۶/۰۷/۱۴105
9علوم-سایه۱۳۹۶/۰۷/۰۶133