فعالیت های کلاسی

منوی کلاس 1-1

فعالیت های کلاسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1سنگ ها و چه می خواهم بسازم؟۱۳۹۶/۱۱/۰۲74
2زمین خانه ی پر آب ما۱۳۹۶/۱۰/۱۵106
3گیاهان۱۳۹۶/۰۹/۲۲84
4جانوران۱۳۹۶/۰۸/۲۵84
5سالم باش شاداب باش۱۳۹۶/۰۸/۱۱118
6جشن قران۱۳۹۶/۰۸/۰۵90
7حواس پنجگانه۱۳۹۶/۰۷/۲۳96
8مشاهده ی دقیق۱۳۹۶/۰۷/۱۴87
9علوم-سایه۱۳۹۶/۰۷/۰۶124