مشاهده ی دقیق

منوی کلاس 1-1

مشاهده ی دقیق

کودکان معمولا برای شناخت دنیای خود اولین و قابل دسترس ترین حسی را که به کار می گیرند، بینایی است.

حال چرا باید از این حس خود دقیق تر استفاده کنند؟ 

برای پی بردن به این مطلب، فعالیت برش گوجه فرنگی را انجام دادیم.

به این شکل که ابتدا تصور خود از شکل داخلی گوجه و خیار را کشیدند و بعد هر شخص با توجه به نوع نگاه خود از گوجه و خیاری که برش داده و دوباره جمع آوری شده، یک نقاشی دیگر می کشد و بعد دو نقاشی را با هم مقایسه می کند.

شخصی که با دقت مشاهده کرده، تفاوت را در نقاشی دوم کاملا واضح نشاند می دهد.

 شخصی که با دقت مشاهده نکرده، با مقایسه ی نقاشی خود با دیگری و مشاهده ی دوباره ی گوجه و خیار به اهمیت دقت پی خواهد برد.