گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1پارچه نمدی۱۳۹۷/۱۲/۲۰
2اریگامی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
3کار با پارچه نمدی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
4کار با آبرنگ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5کار با مداد شمعی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
6کار با گواش۱۳۹۷/۰۹/۲۴
7نقاشی با آبرنگ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8کار با مقوا۱۳۹۷/۰۹/۲۴
9نقاشی با مداد رنگی۱۳۹۷/۰۹/۲۴
10نقاشی با مداد رنگی۱۳۹۷/۰۹/۰۳
11نقاشی با مداد شمعی به سبک مدرن۱۳۹۷/۰۹/۰۳
12طراحي از اشياي بي جان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
13جاگورتا۱۳۹۷/۰۱/۲۹
14کار با پارچه نمدی۱۳۹۷/۰۱/۱۸
15نقاشی با مدادرنگی۱۳۹۷/۰۱/۱۸
16جاگورتا۱۳۹۷/۰۱/۱۶
17کار با پارچه نمدی۱۳۹۷/۰۱/۱۶
18کار در کلاس۱۳۹۷/۰۱/۱۶
19بافتنی۱۳۹۷/۰۱/۱۵
20نقاشی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
21کار با پارچه نمدی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
22رنگ آمیزی گل۱۳۹۶/۱۱/۲۱
23جاگورتا۱۳۹۶/۱۱/۲۱
24اريگامي۱۳۹۶/۱۱/۲۱
25نقاشي با مداد شمعي۱۳۹۶/۱۰/۲۷
26كار با پارچه نمدي۱۳۹۶/۱۰/۲۷
27رنگ كردن شيشه با گواش۱۳۹۶/۱۰/۲۷
28نقاشی با مداد رنگی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
29طراحی از اشکال هندسی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
30کلاس هنر۱۳۹۶/۰۸/۱۷
31طراحی مدل زنده۱۳۹۶/۰۸/۰۵