برگزاری اردو در قصر بازی به مناسبت دهه مبارک فجر

برگزاری اردو در قصر بازی به مناسبت دهه مبارک فجر