ایستگاه ریاضی

منوی کلاس 2-5

ایستگاه ریاضی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1بازی عادلانه در آمار احتمال۱۳۹۷/۰۲/۰۸2
2ساخت مکعب، مفهوم حجم۱۳۹۷/۰۱/۲۶6
3مساحت لوزی و ذوزنقه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹12
4تقارن مرکزی۱۳۹۶/۱۱/۰۵15
5خط تقارن ۱۳۹۶/۱۰/۰۹18
6بازی ریاضی۱۳۹۶/۰۷/۰۶51