برگزاری جشن روز پدر

برگزاری جشن روز پدر

ای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه كردم و

بدان مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد.

بهترینم، به پای همه خوبیهایت برایت خوب بودن، خوب ماندن و خوب دیدن را آرزو می كنم.

روز پدر را به تو عزیزترینم تبریك می گویم.

برگزاری جشن میلاد امام علی (ع) و بزرگداشت روز پدر