نمایشگاه صنایع دستی توسط پایه سوم

نمایشگاه صنایع دستی توسط پایه سوم

امروز دانش آموزان پایه سوم در راستای تدریس آزاد

جهت آشنایی با صنایع دستی گیلان  نمایشگاهی را در دبستان برگزار نمودند.