افتخارآفرینان هفتمین دوره جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینان هفتمین دوره جشنواره جابربن حیان

توفیق شایسته ی شما فرزندان مهرآیین در سال تحصیلی 96-95

در جشنواره ی جابر پیام آور پایداری، آگاهی، شور و نشاط مستمر

و مدارم جهت رشد و تکامل و تلاش است که با افتخار این حضور را خجسته باد می گوییم.