هفته سلامت

هفته سلامت

امروز دخترانم با میل نمودن یک عدد سیب به نشانه سلامتی

این هفته را به همگان یادآور شدند.

 

 

 

روز شمار هفته سلامت

جمعه 1 اردیبهشت، روز تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی
شنبه 2 اردیبهشت، روز غذای سالم، جامعه سالم
یکشنبه 3 اردیبهشت، روز سفیران سلامت دانش آموزی
دوشنبه 4 اردیبهشت، روز طرح تحول سلامت، ارتقای کیفیت زندگی
سه شنبه 5 اردیبهشت، روز سلامت روان، نیاز همه و همیشه
چهارشنبه 6 اردیبهشت، روز هنر و رسانه، سواد سلامت
پنج شنبه 7 اردیبهشت، روز نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی