اطلاعیه آزمون المپیاد علوم (پایه پنجم)

اطلاعیه آزمون المپیاد علوم (پایه پنجم)

آن دسته از دانش آموزانی که در المپیاد علوم (پایه پنجم)

شرکت نموده اند زمان و مکان آزمون به شرح زیر می باشد:

زمان : پنج شنبه مورخ  96/2/7 ساعت 12:30

مکان: یخسازی- ابتدای شهرک اندیشه ، پژوهشسرای پروفسور رضا