کسب رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه اول و دوم در مسابقات فرهنگی هنری ناحیه یک آموزش و پرورش

توسط دختران هنرمند مهرآیینی را به خانواده ی این عزیزان

و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.