اطلاعیه پیش ثبت نام در سایت

اطلاعیه پیش ثبت نام در سایت

                                               

اولیای ارجمند جهت پیش ثبت نام در سایت دبستان،

از قسمت نشان داده شده در شکل زیر(کادر قرمز) از بخش رزرو و پیش ثبت نام اقدام به

ثبت نام نمایید.