استقبال از بهار(تزیین تخم مرغ عید ،تحویل ماهی قرمز )

استقبال از بهار(تزیین تخم مرغ عید ،تحویل ماهی قرمز )

امروز دوشنبه 23 اسفند 1395

 صبح را با روشنی رنگ آب توی تنگ ماهی قرمز آغاز می کنیم.

با نام خدای ماهی های قرمز کوچولو باز هم یک روز دیگه

با هم امروز 23 رو هم خط زدیم

فقط چند قدم دیگه با بهار فاصله داریم.

امروز برای زیباتر کردن بهار همراه با ماهی قرمزهای کوچولو مهمان خانه ها شدیم.

شاد باشید مثل ماهی توی آب

  دوستون دارم قد یه دریا

 مدیریت دبستان