نفرات برتر ششمین آزمون کشوری واله پایه ی ششم

نفرات برتر ششمین آزمون کشوری واله پایه ی ششم

دختران عزیزم این موفقیت را در آزمون کشوری واله به شما تبریک گفته و

توفیق پیش از پیش را برای شما

افتخارآفرینان مهرآیینی آرزومندیم.