اطلاعیه عکس پرسنلی

اطلاعیه عکس پرسنلی

قابل توجه اولیای گرامی

لطفا شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 (پشت زمینه سفید با لباس کامل فرم به طوری که آرم دبستان روی مقنعه واضح و معلوم باشد)

مانند نمونه زیر تا روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 به کلاس ارسال فرمایید.

باتشکر و احترام