تحویل پاکت های مهربانی

تحویل پاکت های مهربانی

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.
نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند.

یک بار دیگر دست های سرد ، نیازمند گرفتن دستان گرم ونیکوکارشما عزیزان است.

وعده ما چهارشنبه 96/7/19 دبستان مهرآیین