برگزاری جشن نیکوکاری و بازارچه ای با طعم مهربانی

برگزاری جشن نیکوکاری و بازارچه ای با طعم مهربانی

برگزاری جشن نیکوکاری و بازارچه ای با طعم مهربانی

اینجا باغ عاطفه است. درختانِ احساس، شکوفه کرده اند.

بر گلبرگ های ایمان،شبنم محبّت چکیده است.

پرنده های نیکوکاری، فضای باغ را از نغمه های توحیدی خود پر کرده اند و

باغبان لبخندزنان فریاد می زند:

مژده! مژده! بهار نزدیک است.

امروز چهارشنبه  مورخ 18 اسفند 95 در دبستان جشن نیکوکاری و بازارچه خیریه برگزارگردید

و مهرآیین میزبان مهرورزی دختران عزیزمان شد.

برگزاری جشن نیکوکاری و بازارچه ای با طعم مهربانی 

از تمامی اولیای محترم دانش آموزان کمال تشکر و قدردانی را داریم

که در این کار خداپسندانه شرکت فعال داشتند.

مبلغ جمع آوری شده برای جشن نیکوکاری 1738000تومان می باشد که

به حساب کمیته امداد واریز گردید.