تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی

از حضور پدربزرگ گرامی ،جناب آقاي محمدي ذيحساب اداره كل بهزيستي استان گیلان

در پايه اول به مناسبت گرامی داشت هفته كودك

کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دختران مهرآیینی:

امروز کلاس اولی های مهرآیین در هفته جهانی کودک در کنار پدرجون و پدر یکی از بچه ها ستایش محمدی تجربه ی قشنگی رو آغاز کردند.

حضور پدرجون و پدر ستایش در کنار کلاس اولی ها چه حال و هوای تازه ای به کلاس داده بود.

پدربزرگ                    پدر                    فرزند                   ستایش                  نیایش از خدای مهربون     

               نیمکت             کلاس                 شیرینی                خانم معلم

چقدر شیرین بود لحظه ای که در کنار پدربزرگ همکلاسیمون پشت نیمکت کلاس عکس گرفتیم و شیرینی خوردیم.

برای پدربزرگ حرفهای تازه ای زدیم و ایشون هم یه نصیحت قشنگ به همه ما گفتند.

وای خدای من!

روزها رو می شمارم تا پدرجون من هم از در مدرسه بیاد تو و بگه مهمون دارید بچه ها ، پدرجون..... هستم.

دوست شما بچه ها؟!