'گرامی داشت روز جهانی پست

'گرامی داشت روز جهانی پست

دیگه چه خبر!

امروز چیزهای خیلی خیلی زیاد یاد گرفتیم، می دونید آخه دوباره یه مهمون داشتیم

یه مهمون متفاوت، یه مهمونی که خیلی چیزها رو برای ما دانش آموزان گفتند و تعریف کردند.

و با هم کارگاه آموزشی داشتیم. چقدر جالب وقتی که بزرگترها خیلی چیزها را برای ما ساده و کودکانه آموزش می دهند.

پستچی              کبوتر            پست             نامه             صندوق پست             آرم پست            تکنولوژی  گیرنده             فرستنده             پاکت نامه

خیلی قشنگ امروز یاد گرفتم که کبوتر ، آتش، دود در زمانهای قدیم نوعی اطلاع رسانی بودند.

و امروز...

مهرآیینی ها در هفته جهانی کودک مهمان عزیز دیگری را پذیرا بودند.

حضور آقای مهندس کشاف مسئول دفتر پست گلسار عموی دیانا کشاف به مناسبت 17 مهر روز پس در دبستان مهرآیین.

از طرف همه ی بچه ها آقای مهندس کشاف عموی دیاناجون ما از شما بابت همه ی خوبی هاتون سپاسگزاریم.