استقبال از بهار (خانه تکانی)

استقبال از بهار (خانه تکانی)

امروز یکشنبه 22 اسفند 1395

صبح را با نام و یاد خدای پاکی ها آغاز می کنیم.

می دونم باز هم واسه اومدن بهار دونه دونه روزها رو می شمارید.

امروز می خواهیم با همدیگه خونه دلمون ، خونه ، اتاق و کلاسمون رو با کمک همدیگه تمیز کنیم،

تا پاک پاک بشه.

قربون پاکی های دل همتون.

دوستون دارم به خاطر همه ی پاکی هاتون.

مدیریت دبستان