اطلاعیه آزمون آنلاین زبان

اطلاعیه آزمون آنلاین زبان

اولیای ارجمند: آزمون آنلاین زبان برای

پایه های پیش تا ششم ،از روزیکشنبه مورخ1396/11/15

الی سه شنبه مورخ 1396/11/17  فعال خواهد بود.

دانش آموزان عزیز ضمن مطالعه دروس مربوطه می بایست در بازه زمانی تعیین شده در این آزمون شرکت نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکلی پیام خود را از طریق سیستم پیام خصوصی در پنل من با ذکر نام و پایه  به مسئول وبسایت ارسال نمایید.

باتشکر و احترام