ساعات ملاقات با معلمین پایه و زبان

ساعات ملاقات با معلمین پایه و زبان

اولیای ارجمند لطفا جهت ملاقات با معلم مربوطه جهت هماهنگی بیشتر برای تعیین وقت قبلی با دفتر دبستان تماس حاصل فرمایید.

ساعات ملاقات با معلمین مربوطه را می توانید در جدول زیر مشاهده  فرمایید.

خواهشمندیم فقط و فقط در روزهای تعیین شده برای ملاقات با معلم مربوطه به دبستان مراجعه فرمایید.

لطفا بدون تعیین وقت قبلی به دبستان مراجعه نفرمایید.

با تشکر و احترام