اطلاعیه بازدیدعلمی (درس زبان پایه های سوم و چهارم)

اطلاعیه بازدیدعلمی (درس زبان پایه های سوم و چهارم)

اولیای ارجمند: دانش آموزان پایه های سوم و چهارم روز یکشنبه مورخ 96/7/30 جهت آموزش

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به مراحل پخت نان به نانوایی برده می شوند.

لطفا مقدار کمی پول و در صورت امکان کیسه ی پارچه ای یازنبیل یا سبد با خود به همراه بیاورند.

با تشکر و احترام