گرامی داشت روز نابینایان

گرامی داشت روز نابینایان

چشم يه نعمت زيباي خدادادي هستش بايد بيشتر قدرشو بدونيم

همه نعمتهاي خدا مهمه وارزشمند بايد ياد بگيريم زيبا ببينيم .

امروز يه مهموني داشتيم تو مدرسه كه با اينكه چشمانش نور كمي داشت اما همه چيزرو زيبا ونوراني مي ديد.

دو روشندل عزيز بنام خانم صفري كه دانشجوي روانشناسي وبازيگرتئاتر بود ونيز خانم رنجبر كه كم بينا بودند

اونا و دوستاشون تو خيلي رشته ها مستعد وفعالند. بسيار هنرمندانه كارهاشونو انجام ميدن. براي موفق شدن همه شون دعا مي كنيم.