شهادت امام سجاد(ع) تسلیت باد

شهادت امام سجاد(ع) تسلیت باد

شهادت سید الساجدین امام سجاد(ع) بر همگان تسلیت باد.