اطلاعیه مربوط به شهریه

اطلاعیه مربوط به شهریه

اولیای محترم

با توجه به فرارسیدن سررسید مربوط به پنجمین قسط شهریه مورخ 96/10/24 طبق فرم قرارداد شهریه

لطفا نسبت به پرداخت شهریه به حساب بانک ملی اقدام فرمایید.

0205792638003: شماره حساب بانک ملی

همچنین خواهشمندیم در پرداخت شهریه دبستان به موعد پرداخت در اقساط شهریه

توجه ویژه فرموده و از پرداخت اینترنتی جدا خودداری نمایید.

پرداخت به موقع باعث تسریع و نظم بخشیدن به امور جاری مدرسه می گردد.

با تشكر و احترام واحد حسابرسي