بازدید علمی از نمایشگاه پیله ابریشم

بازدید علمی از نمایشگاه پیله ابریشم

امروز ما دانش آموزان پایه دوم و چهارم به مکان خیلی قشنگی رفتیم.

خیلی چیزها یادگرفتیم  خیلی چیزها دیدیم  

اونجا نمایشگاه کرم ابریشم بود که مرحله به مرحله همه ی اونها را یه آقای مهربوی برامون توضیح می داد.

اطلاعاتمون در این باره خیلی زیاد شد.

و با مراحل تولید نخ و پارچه ابریشم آشنا شدیم.

جهت مشاهده ی عکس های بیشتر به بخش گالری مراجعه فرمایید.