پیام تبریک

پیام تبریک

سرکار خانم کریمی انتخاب شما را به عنوان نماینده معلمین

در سال تحصیلی 97-96 تبریک می گوییم .

امید است که حضور شما در این مسئولیت نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در دبستان گردد.

و نیز از سرکار خانم تقابنی به پاس زحماتشان به عنوان نمانیده معلمین در سال تحصیلی گذشته

نهایت تقدیر و تشکر را داریم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین