برگزاری آزمون واله

برگزاری آزمون واله

امروز مورخ 96/7/29 اولین مرحله ی آزمون واله

برای دانش آموزان پایه ششم در دبستان برگزار گردید.