برگزاری جشن قرآن کلاس اولی ها

برگزاری جشن قرآن کلاس اولی ها

امروز یه روز قشنگ از روزهای قشنگ خدا بود

که در کنار قرآن بودن قشنگ تر و زیباتر شد.

امروز جشن دوستی همیشگی ما و این کتاب آسمانی بود.

جشن پیوند ما و قرآن، از این به بعد محکم تر و همیشگی تر میشه تا بیشتر بخونیمشو و بهش عمل کنیم.

فرشته های زمینی جشن قرآنتون مبارک باشه.