برگزاری جشن 22 بهمن

برگزاری جشن 22 بهمن

بیست و دوی بهمن که حیات وطن است

 خود روح خدایی است که در جان و تن است

 ما زنده به آنیم و از آن یاد کنیم

 یوم الهی که یادگار از آن ماه بهمن است

امروز دخترانمان با برگزاری جشن انقلاب خاطراتی را که از تار و پود

جوانی پدر و مادرهایشان ساخته شده بود را مستحکم تر کردند.