اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اولیای ارجمند، با عرض پوزش فراوان

به دلیل اختلال در سیستم ،پیامک اشتباه ارسال شده است.

دانش آموزان صحیح و سالم در دبستان حضور دارند.