برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

امروز روزی پر از هیجان برای دانش آموزان مهرآیین بود

بالاخره بعد از چند روز تبلیغات پی در پی روز موعود فرا رسید

دانش آموزان با ذوق وشوق خاصی پای صندوق های رأی آمدند

تا به نماینده ی مورد علاقه ی خود رای دهند.