نفرات برتر اولین آزمون کشوری واله پایه چهارم و پنجم

نفرات برتر اولین آزمون کشوری واله پایه چهارم و پنجم

  اكثر دانه ها هرگز رشد نمي كنند پس اگر واقعا مي خواهيد چيزي اتفاق بيفته بهتره بيش از يكبار تلاش كنيد  .

نفرات برتر اولین مرحله آزمون کشوری واله( دلفین) پایه های چهارم و پنجم