اطلاعیه جلسه انجمن اولیا و مربیان

اطلاعیه جلسه انجمن اولیا و مربیان

آینده یافتنی نیست بلکه ساختنی است.

اگر شما به دنبال ساختن آینده ی جامعه ی خود هستید باید بین

خانه و مدرسه پلی ارتباطی و دانش افزایی بزنید و اجاز دهید این پل از جامعه بگذرد.

یکی از مهمترین نیازها در امر تربیت و پرورش برقراری ارتباط سالم بین اولیا و مدرسه هست،

این امر مهم ، در صورتی تحقق می يابد که بهترين روابط، يعنی حسن تفاهم، اعتماد، همدلی، هم انديشی و صميميت ميان اولياء و مربيان برقرار باشد.

انتظار می رود با حضور در جلسه انجمن اولیا و مربیان که در روز دوشنبه مورخ 96/8/15 در مکان

خیابان سردار جنگل کوچه شعاعی جنب دبیرستان بعثت پژوهشگاه معلم برگزار می گردد شرکت نمایید.

ساعت حضور 14:45 الی 18 عصر می باشد.

توجه:

لطفا از آوردن دانش آموز جدا خودداری شود.

با توجه به اینکه جلسه عمومی و تخصصی آموزشی با معلم مربوطه دانش آموز نیز می باشد لذا

حضور کلیه ی اولیای گرامی موجب امتنان است.