پیام تسلیت

پیام تسلیت

خانواده ی محترم دانش آموز آیلین پدرام

فقدان عزیز بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای شما و خانواده ی محترمتان را از پروردگار متعال خواهانیم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین