گرامی داشت روز نوجوان

گرامی داشت روز نوجوان

به مناسبت روز نوجوان مدیریت دبستان جشنی برای پایه های ششم برگزار نمودند.

همچنین به مناسبت گرامی داشت این روز جشنواره ی غذاهای سنتی

گیلان و نیز جشنواره ی کیک و شیرینی توسط پایه های ششم 

بسیار ماندنی برگزار شد و دانش آموزان روز خوشی را در کنار یکدیگر سپری نمودند.

ثبت لحظه لحظه های روزهایمان در دفتر خاطرات ذهنمان زمانی پایدارتر می شود

که این لحظه ها را در کنار همدیگر بگذرانیم.

جهت مشاهده ی عکس های بیشتر در این زمینه به بخش گالری در سایت مراجعه فرمایید.