برگزاری نمایشگاه گل و گیاه

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه

امروز نمایشگاه گل های زیبا و زینتی در دبستان مورد بازدید

دانش آموزان علاقمند قرار گرفت.