گردشی علمی دانش آموزان پایه ی اول

گردشی علمی دانش آموزان پایه ی اول

امروز دانش آموزان پایه اول برای درس علوم به گردش علمی رفتند

که در این گردش علمی به کنجکاوی در محیط اطراف و تحقیق و پژوهش در این مورد پرداختند.

همچنین با همکاری یکدیگر، کولاژ غذاهای مقوی و مفید را بر روی مقوا انجام دادند.

جهت مشاهده عکس های بیشتر به بخش گالری در سایت مراجعه فرمایید.