کسب رتبه اول کشوری در آزمون مبتکران

کسب رتبه اول کشوری در آزمون مبتکران

برای درخشیدن آمد ه ایم و شعله های نورانی مان کم کم در حال

سوسو زدن است.مهر آبان شامل ما شد ،

" درخشیدیم با تلاش خود و یاری آموزگارمان "

این افتخارآفرینی را به همه ی شما عزیزان و خانواده ی بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.