اسامی کاندیداهای پذیرفته شده در شورای دانش آموزی

اسامی کاندیداهای پذیرفته شده در شورای دانش آموزی

ضمن عرض تبریک به اعضای پذیرفته شده در شورای دانش آموزی

آرزوی موفقیت و پیروزی را برای این عزیزان در همه ی مراحل زندگی داریم.

اسامی پذیرفته شده ی شده در شورای دانش آموزی سال تحصیلی 97-96 به شرح زیر می باشد.